Vår historia

2004

2004 startade ett svenskt par organisationen Moyo kwa Moyo (sv. Hjärta till Hjärta) med utgångspunkt från gården i Matanana, Tanzania. Ett område hårt drabbat av fattigdom och HIV/AIDS. På gården bedrevs vid den här tiden dagverksamhet och förskola för ett 30-tal barn.

2009

2009 byggdes ett barnhem och särskilt utsatta och föräldralösa barn som kunde flytta in till sitt nya hem.

2011

2011 kom katastrofen då barnhemmet brann ner tillsammans med barnens alla tillhörigheter. Barnen fick flytta till huset där dagverksamheten bedrevs, men sängarna var få och situationen var svår. Pengarna för att bygga ett nytt barnhem fanns helt enkelt inte.

2012

2012 påbörjades byggandet av ett nytt barnhem tack vare ett gäng volontärer som genom insamlingar och hårt arbete såg till att det nya barnhemmet stod färdigt i november samma år.

Det var under detta år som Linnea Grandell, United Hearts ordförande, för första gången besökte Matanana och barnhemmet. Kulturen, människorna och inte minst barnen satte in avtryck.

2013

2013 drabbades Moyo kwa Moyo av ekonomiska svårigheter och problem i organisationens förfarande. Idén om en ny svensk hjälporganisation föddes – United Hearts. Idag drivs barnhemmet i Matanana helt av United Hearts och med Linnea Grandell som ordförande i Sverige och Justin Mtonyole som manager och ordförande i Tanzania.

2014

2014, den 2 maj, beviljades organisationen United Hearts av Skatteverket och arbetet för barnen och människorna i Matanana kunde fortsätta och utvecklas.

Idag

Idag är barnhemmets verksamhet stabil tack vare alla fantastiska givare. Vi arbetar nu också med projekt för samhällsutvecklings och hjälpinsatser i Matanana.