Om United Hearts

United Hearts grundades i maj 2014 och har sedan dess drivit barnhemmet i Matanana och gett hjälp till människor i utsatta situationer kring närområdet.

Vi tror på en ljus framtid för samhället och barnen i området. Med hjälp till självhjälp önskar vi bidra till denna utvecklingen genom givande insatser. Tillsammans med er givare, sponsorer och lokala aktörer i Tanzania är detta möjligt.

Vision

Allas lika rätt till en trygg uppväxt och goda framtida förutsättningar.

Mission

Genom hjälp till självhjälp ger vi människor i utsatta situationer verktygen att själva kunna tillgodose sina basala behov och utvecklas framåt.

Långsiktiga mål

Vart pengarna går

Av allt vi samlar in och får från våra givare går nästan 100% till barnen och verksamheten i Tanzania. Kostnader som bankkonto, hemsida och trycksaker får vi av våra fina sponsorer. De små kostnader som eventuellt kan uppstå är transaktionskostnader för Swish, frimärken för utskick av julkort och liknande. Dessa kostnader utgör endast några få procentenheter av United Hearts intäkter. United Hearts i Sverige är helt ideell och all administration sköts av styrelsens medlemmar på egen tid.

Styrelsen i Tanzania

Styrelsen i Tanzania, med ordförande Winfred Mfikwa, ansvarar för arbetet på plats i Matanana. De utgör den registrerade organisationen United Hearts For The People Of Tanzania, vars engagemang och arbete gör verksamheten möjlig.

Styrelsen består av Winfred Mfikwa, Watson Kiwovele, Aidan Mlowe, Huruma Mng’olage, Ester Mangula och Yudith Mgeni.

Vi vill också lyfta fram personalen på barnhemmet som utför ett fantastisk arbete och vi är väldigt tacksamma för deras arbete, kunskaper och idéer. Läs mer om Neema och Mama Salome.

Från vänster Huruma Mng'olage, Yuditha Mgeni, Fatuma Mbedule (ej i styrelsen), Justin Mtonyole (ej i styrelsen), Aidan Mlowe, Ester Mangula och Watson Kiwovele.

Styrelsen i Sverige

Styrelsen i Sverige arbetar helt ideellt och består av sex medlemmar, varav alla tidigare har varit volontärer i Matanana.

Har du några frågor?

Ordförande

Linnea Grandell

Linnea är uppvuxen i Småland och besökte Matanana första gången 2012. Hon har bott där i flera omgångar sedan dess för att helt ideellt arbeta och driva verksamheten. Utan Linnea, inget United Hearts.

linnea@unitedhearts.se

Vice ordförande

Elin Johansson

Elin är en statsvetare som brinner för internationell politik och samhällsutveckling. Hon har hand om kommunikation med givare, sociala medier och ansökan om pengar från olika fonder. Hon besökte Matanana först 2014 och har återvänt flertalet gånger.

elin@unitedhearts.se

Ledamot och webbadministratör

Viktor Karlstrand

Viktor hanterar design och hemsida, samt sociala medier. Han besökte Matanana 2013 och 2014 som volontär. Uppvuxen i Karlskrona, men numera bosatt i Stockholm där han utbildar sig till civilingenjör på KTH. 

viktor@unitedhearts.se

Ledamot

Madelene Ring

Madelene tillverkar och hanterar försäljningar av armband samt ansöker om pengar från olika fonder. Hon besökte Matanana första gången 2011 för att sedan återvända 2013, 2014 och 2017.

madelene@unitedhearts.se

Ledamot

Ninja Sand Wallonius

Ninja är en driven egenföretagare som älskar äventyr och cykling. Hon genomför insamlingar och etablerar samarbeten för United Hearts. Matanana besökte hon för första gången 2018, andra gången 2019 och planerar att resa dit igen.

ninja@unitedhearts.se