Vision

Barnhem och dagverksamhet

Vår första målsättning är att få barnhemmets ekonomi på fötter vilket innebär att de anställda får sin lön och att barnen få mat. Vad det gäller maten är vårt mål att kunna förbättra den med tiden så att de får en mer varierad kost med fisk, kött och frukt.

De barn i Matanana som omfattas av detta är de 16 barn och ungdomar som bor på barnhemmet, samt de 50 som kommer och äter lunch varje dag.

I dagsläget har alla 16 barn på barnhemmet varsin fadder men vi har planer på att framöver även skaffa faddrar till de cirka 50 barn som kommer och äter lunch.

Visioner inför framtiden i området

När vi uppnått ovanstående punkter skulle vi vilja ha möjlighet att hjälpa ungdomar i Mufindi-distriktet att få en högre utbildning, starta ett eget företag eller kanske starta en egen odling. Vår tanke är att de ungdomar som vuxit upp på barnhemmet i Matanana ska få den här möjligheten men kanske på lång sikt även andra ungdomar i området.

Framtida visioner i Tanzania

Om tillfället ges finns funderingar på att eventuellt även kunna stötta andra projekt i andra delar av landet.