Inlägg

Projekt: Gender Equality Awareness Week 2019

För några veckor sedan avslutades Gender Equality Awareness Week, ett två veckor långt utbildningsprojekt i Secondary School för att fira milstolpen av det faktum att United Hearts varit verksamma i Matanana i 5 år!

Syftet var att ge utrymme för ämnen som inte får ta särskilt stor plats i de statliga skolorna såsom jämställdhet, menstruation, barnäktenskap, tidiga graviditeter, sexuell och reproduktiv hälsa och värdet av självförtroende.

Vi bjöd in två experter från Restless Development, en organisation för unga som arbetar med dessa frågor i Tanzania sedan många år tillbaka. 200 elever i åldrarna 15 till 18 deltog och har nu fått utbildning i livsviktiga frågor som kommer att ge eleverna bättre förutsättningar för framtiden.

Alla dagar serverades mat och dricka till eleverna som deltog i utbildningarna. Varje elev fick även ett block och penna för att kunna anteckna.

Workshop 1 - Sexual and Reproductive Health Rights och självförtroende

Första veckan hade vi Matilda Deus på besök som var veckans workshopledare. Med sin härliga energi och raka språk fångade hon elevernas uppmärksamhet direkt och skapade diskussion om ämnen som annars är tabubelagda i Tanzania som exempelvis sex och samlevnad, familjeplanering och flickors menstruation. 

Familjeplanering är av stor vikt för unga eftersom att flickor som blir gravida i Secondary School, hemskt nog, inte får komma tillbaka för att avsluta sina studier.

Matilda demonstrerade hur menskoppar och kondomer ser ut och modiga frivilliga flickor visade hur en binda ser ut och hur den placeras i trosan. Alla flickor som deltog i workshopen fick ett 12-pack bindor och en trosa med sig hem.

I andra delen av workshopen fick eleverna göra övningar som syftade till att lära känna sina styrkor och svagheter för att kunna bygga upp ett självförtroende för att i sin tur kunna drömma stort. Alla fick ärligt säga sina styrkor och svagheter framför klassen och i sedan fick alla skriva kompisens bra egenskaper på ett papper fastklistrat på elevernas ryggar. 

Matildas workshop var mycket uppskattad och i samtal med eleverna efteråt sa många pojkar att de nu förstår bättre vad mens är och inte tänker reta flickorna när de behöver gå iväg till toaletten för att sköta sin hygien.

Workshop 2: Jämställdhet och barnäktenskap

Under utbildningsprojektets andra vecka välkomnade vi Abel Koka till Matanana. Han jobbar som assistant program coordinator på Restless Development och har lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och påverkansarbete i dessa frågor.

Under Abels vecka fick elever och lärare lära sig skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet och hur viktigt det är att värna för allas lika rätt och friheter. Samhällslärare Filos sa i efterhand att även han hade fått en klarare bild av vikten av jämställdhet vilket är av ”great importance” eftersom att det är en del av hans läroplan.

Jag lärde mig skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet. Vi lärare förvirrar ibland eleverna eftersom vi inte själva förstår koncepten fullt ut.

Filos, samhällskunskapslärare

Under Abels andra utbildningsdel diskuterades barnäktenskap. Data från Tanzania Demographic and Health Survey (TDHS) 2016 visade att 36% av tjejer i åldrarna mellan 20 och 24 år hade gift sig innan 18 års ålder. Eleverna fick i uppdrag att lista vilka faktorer de tror bidrar till den höga procentsatsen. De kom fram till att de beror på fattigdom, brist på utbildning, brudpris och sedvänjor. I en efterföljande övning fick de lista vilka faktorer som kan bidra till att förhindra barnäktenskap. Majoriteten svarade “utbildning” eftersom att man då har större möjligheter att försörja sig själv och som flicka, inte behöver vara beroende av en man.

Avslutningscermoni

Efter andra veckans sista workshoptillfälle samlades alla för en hejdundrande avslutningsceremoni! Eftermiddagen inleddes med tal av rektorn som tackade United Hearts och samarbetspartnern Restless Development för initiativet. Han uppmuntrade ett fortsatt samarbete för framtida årskullar. Inbjuden var också distriktets utbildningsrådgivare som också höll ett tacktal. Veckan därpå fick vi reda på att han berättat om projektet i den lokala radiostationen!

Även United Hearts och Abel från Restless Development höll tacktal, likaså en lärarrepresentant och en elevrepresentant. Därefter uppträdde Shabani och Baraka, följt av diktuppläsning om ämnena vi behandlat under projektveckorna.

Avslutningsvis hade ett gäng förberett en pjäs som handlade om en flicka som blivit gravid och inte var välkommen tillbaka till skolan. Flickan i huvudrollen heter Queen och hon var en drottning på scen. Det var fantastiskt att se en ung kvinna ta för sig på scen och ge uppmärksamhet till de ojämlikheter som flickor ställs inför vare sig det gäller i skolan, i hemmet eller i samhället i stort.

Vi är otroligt nöjda över projektet. Lärare och elever har fått kunskap i ämnen som inte får ta stor plats i skolan annars. Vi är också glada över att berätta att skolan, med ett fortsatt stöd av United Hearts, kommer fortsätta behandla dessa ämnen varje vecka i en Gender Equality Club. På så sätt blir projektet hållbart och inte bortglömt.

Tack

Tack för att ni följt med oss och tack till Sevholts Hjälpfond som gjorde det möjligt att finansiera projektet!

Notis: Alla elever och lärare på bilderna har gett sitt tillstånd till att vara med på bilderna och publiceras här.

Senaste inläggen