Vart pengarna går

Alla pengar går till verksamheterna vi stöttar

100% av de pengar vi samlar in, både från privata givare och större sponsorer, går oavkortat till de verksamheter som United Hearts stöttar. För fasta kostnader, så som hemsida och bankkonto, har vi sponsorer. Vi är ingen stor organisation och kan hålla administrativa och andra kostnader nere på ideell nivå. Att vi är en liten organisation betyder också att varje bidrag gör direkt skillnad för de människor som vi hjälper.

Evenemang och insamlingar

Varenda insamlad krona vid evenemang går till dess syfte. Affischer, informationsblad och annat sker på sponsorers eller våra personliga plånböckers bekostnad. Vi vill ge all hjälp vi kan ge, och vi vill att ni ska känna er trygga i att allt ni skänker faktiskt går till de som behöver.