Inlägg

Från en stödkonsert till två nya klassrum

Mitt namn är Elin Johansson och jag är ledamot i United Hearts styrelse. Jag reste för första gången till Matanana sommaren 2014. Där volontärarbetade jag på barnhemmet. När jag kom tillbaka till Sverige visste jag att jag ville återvända redan året därpå. Jag hade fått höra att två klassrum var i behov av renovering i grannbyn Ulole. Därför drog jag igång olika typer av insamlingar under våren 2015. En stödkonsert, föreläsningar, stipendiumansökningar och en Facebook-insamling hjälpte mig få ihop det jag behövde för att genomföra projektet.

Från en stödkonsert i februari, till två nya klassrum i juli

Ulole är grannbyn närmast Matanana. Ulole är fattigare än Matanana och en del av barnen på barnhemmet kommer just därifrån. På skolan i Ulole studerar 300 elever och det arbetar 6 lärare inklusive rektor. En vanlig skoldag börjar ca. 7:30 och slutar ca. 16:30. På morgonen, mitt på dagen och efter skoltid förväntas eleverna hjälpa till med underhållningen av skolan. Det innebär sopa skolgården, hämta vatten och skörda lärarnas privata fält.

Många barn måste gå långt varje dag för att komma till skolan och det serveras ingen lunch mitt på dagen. Skolavgifterna för grundskoleutbildningen slopades i början på 2000-talet i Tanzania men det innebär inte att det är gratis att gå i skolan. Skolmaterial och skoluniformer är kostnader elevernas familjer får stå för själva. Därför ser man sällen ett barn som går med en hel och ren skoluniform eller har skrivhäften så att det räcker.

De två klassrum som skulle renoveras var i sämre skick än jag väntat mig när jag kom till Ulole Primary School första gången. Endast en av lokalerna användes för undervisning, det andra stod orört. Väggarna var täckta av torkad lera, träskivor täckte fönsterna som saknade glas. Eleverna fick inte alla plats på de få skolbänkarna som fanns och i det andra klassrummet fanns inte ens några skolbänkar och kunde därav inte användas.

Arbetet på skolan började direkt. Jag fick hjälp att hitta en lokal byggmästare som med hjälp av sin kollega satte igång med att cementera alla väggar och golv. Innan dess högg vi ner all torkad lera från väggarna. När första klassrummet blivit cementerat och torkat klart satte vi igång med att måla. Alla väggar blev vita och jag målade alfabetet ovanför svarta tavlan. I samband med målandet levererades nya fönsterramar och glas som hade beställts. När andra klassrummet hade cementerats målades även det i vitt. Där målade vi även brun färg från fönsterkarmarna ner till golvet. Över svarta tavlan hängdes det upp teckningar målade av elever från en skola i Höör i Skåne. Byggnaden rustades även upp på utsidan. Mellan husets tegelstenar fanns även där, torkad lera. Det höggs också bort och ersättes med cement. Fönsterna blev på utsidan inramade av cement. Till slut levererades 15 st nya skolbänkar och lås sattes på dörrarna.

Vi använde mig av lokal arbetskraft som alla fick lön för sitt arbete. På så sätt påverkade projektet inte bara skolmiljön för 300 elever och lärare, utan blir även en ekonomisk fördel för byborna.

När klassrummen stod klara anordnade jag och lärarna en invignings/tack-fest. Pengarna jag hade samlat in räckte till att bjuda alla 300 elever på lunch, ett Första Hjälpen-kit och nya pennor och skolböcker till alla på skolan. 

Barnhemmet

Till barnhemmet kunde jag köpa in nya köksredskap, filtar, pyjamas och ordna picknick-utflykter med barnen.

De äldre barnen börjar komma upp i åldrarna och då det är dags att börja universitet eller college. Så var fallet för Rachel och Isack i somras och därför kunde insamlingen stötta deras utbildning och utgifterna som tillkommer. Rachel läser till lärare och Isack läser till bilmekaniker.

 

Jag längtar tills jag är tillbaka igen!

// Elin

Senaste inläggen