Inlägg

En ny och hållbar lekplats!

Om och om igen har volontärer och anställda renoverat vår enkla lekplats men med många barn, både våra egna och andra, som vill leka så slits den väldigt hårt. 
Centret har nu fått en ny, hållbar och jättehäftig lekplats där barn från hela grannskapet samlas för att leka!

Varmt tack till alla som skänkte minnesgåvor till Gunnar Grandells begravning. Dessa gåvor finansierade helt denna nya lekplats! ❤️

Senaste inläggen