Kategori: Utvecklingsprojekt

Från en stödkonsert till två nya klassrum

Ulole är grannbyn närmast Matanana. Ulole är fattigare än Matanana och en del av barnen på barnhemmet kommer just därifrån. Eleverna fick inte alla plats på de få skolbänkarna som fanns och i det andra klassrummet fanns inte ens några skolbänkar och kunde därav inte användas.

Läs mer