Vision

Allas lika rätt till en trygg uppväxt och goda framtida förutsättningar.

Vilka vi är

United Hearts är en svensk ideell välgörenhetsorganisation som stöttar verksamheter i Tanzania.

Genom hjälp till självhjälp ger vi människor i utsatta situationer verktygen att själva kunna tillgodose sina basala behov och utvecklas framåt.

VAD VI GÖR

I byn Matanana och närliggande områden på den tanzaniska landsbygden stöttar United Hearts hjälpinsatser samt utvecklingsprojekt med fokus barn och familjer. Vi samarbetar även med organisationen CCY Tanzania som bedriver en skola och ett barnhem i närområdet.

Tillsammans med 120 fantastiska givare och sponsorer gör vi direkt skillnad. Vi behöver dig för att fortsätta utvecklas och hjälpa ännu fler.

Aktuellt

Följ oss på Facebook och Instagram!

Allt det senaste med uppdateringar från vår verksamhet.

Var med och gör skillnad.